Personal Shopper

Personalshopper_Karinsdinhelhet

Kontakta oss på 044-415 33 eller karinsdinhelhet@tele2.se

~ Trender kommer & går
- Stilen den består ~